Leksykon

PN-B-02151-5 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 5: Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady klasyfikacji.

Norma PN-B-02151-5 została opracowana w celu umożliwienia oceny jakości akustycznej budynków mieszkalnych i ustalenia ich klasy akustycznej. Zgodnie z przyjętymi w normie zasadami na jakość akustyczną budynku składa się kilka czynników, które obejmują hałas przenikający z zewnątrz, hałas od wyposażenia technicznego budynku, hałas bytowy powietrzny i uderzeniowy, a także hałas pogłosowy, występujący w obszarze komunikacji ogólnej budynków wielorodzinnych.

PN-B-02151 składa się z kilku części, ale tylko część 5 nie została przywołana w rozporządzeniu Warunki techniczne (71). Dlatego stosowanie PN-B-02151-5 jest dobrowolne. W normie określono wymagania dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady klasyfikacji akustycznej tych budynków lub ich wydzielonych zwartych części. Określono 5 klas akustycznych od AQ-0 do AQ-4. Nie ustalono minimalnych wymagań akustycznych odnoszących się do budynków mieszkalnych o standardzie podstawowym, oznaczonym jako klasa AQ-0. Wymagania te są określone w PN-B-02151-2 i PN-B-02151-3.

 

Przyjęto że norma dotyczy budynków wielorodzinnych, szeregowych i bliźniaczych, ale nie obejmuje budynków usytuowanych na terenach, na których, ze względu na występujący hałas lotniczy, został ustanowiony obszar ograniczonego użytkowania.

Wymagania i zasady podane w PN-B-02151-5 stosuje się przy:

 • projektowaniu, budowie, przebudowie, nadbudowie i rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym,
 • ocenie akustycznej całych budynków lub ich wydzielonych zwartych części,
 • klasyfikacji akustycznej budynków lub ich wydzielonych zwartych części.

 

Przyjęte wymagania podzielono na grupy według roli, jaką pełnią w ochronie przed hałasem w budynkach mieszkalnych i oznaczono odpowiednim symbolem jako wymaganie cząstkowe:

 • A - dotyczące ochrony przed hałasem zewnętrznym;
 • B - dotyczące ochrony przed hałasem wewnętrznym instalacyjnym pochodzącym od urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku oraz od innych źródeł hałasu, występujących w pomieszczeniach technicznych i usługowych zlokalizowanych w budynku;
 • C - dotyczące ochrony przed hałasem wewnętrznym bytowym powietrznym (C1) i uderzeniowym (C2) przenikającym do poszczególnych mieszkań z innych pomieszczeń danego budynku;
 • D - dotyczące ochrony przed hałasem pogłosowym.

 

W normie określono:

 • metody badań i ocenę ich wyników;
 • zasady klasyfikacji akustycznej budynków mieszkalnych lub ich wydzielonych zwartych części;
 • wzory świadectwa klasy akustycznej budynku i świadectwa klasy akustycznej zwartej części budynku;
 • procedurę ustalania miarodajnego poziomu hałasu zewnętrznego na podstawie obliczeń.

 


 

Normy i przepisy budowlane