Leksykon

PN-B-02151-4 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań

W normie określono wymagania odnośnie czasu pogłosu w pomieszczeniach budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej z uwagi na potrzebę ograniczenia hałasu pogłosowego w pomieszczeniach oraz ze względu na zapewnienie odpowiedniej słyszalności i zrozumiałości mowy, zapewniających możliwość właściwego użytkowania pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wymagania dotyczące warunków pogłosowych oraz zrozumiałości mowy w pomieszczeniach

 

Wymagania dotyczące:

  • warunków pogłosowych w pomieszczeniach budynków zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, wyrażane są za pomocą maksymalnego czasu pogłosu, T, lub minimalnej chłonności akustycznej, A;
  • wymagania dotyczące zrozumiałości mowy w pomieszczeniach przeznaczonych do komunikacji słownej, wyrażone za pomocą wskaźnika transmisji mowy, STI.

 

Wymagania normy stosuje się przy projektowaniu, wznoszeniu, modernizacji i przebudowie pomieszczeń budynków zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

Norma nie dotyczy pomieszczeń o specjalnych wymaganiach akustycznych, takich jak sale widowiskowe, koncertowe, teatralne, kinowe, studia nagrań, rozgłośnie radiowe i telewizyjne, sale ćwiczeń w szkołach i akademiach muzycznych oraz laboratoria do badań akustycznych, a także pomieszczeń technologicznych w obiektach przemysłowych i usługowych oraz pomieszczeń w budynkach tymczasowych.

 


 

Normy i przepisy budowlane