Leksykon

PN-B-02151-3 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych

Norma obejmuje wymagania dotyczące izolacyjności od dźwięków powietrznych ścian zewnętrznych, wewnętrznych i stropów oraz wymagania dotyczące maksymalnego poziomu dźwięków uderzeniowych przenikających do pomieszczeń chronionych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. W załączniku nr 1 do obowiązującego rozporządzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki przywołana jest wycofana norma PN-B-02151-3:1999. Została ona zastąpiona przez normę PN-B-02151-3:2015-10, ale do czasu nowelizacji rozporządzenia obowiazujące są wymagania zawarte w normie z 1999 roku.

W normie PN-B-02151-3:2015-10 wprowadzono lub zmieniono:

 

  • wymagania ochrony pomieszczeń przed hałasem zewnętrznym;
  • sposób wyznaczania minimalnej wartosci wskaźników określających izolacyjność akustyczną przegród zewnętrznych;
  • zasady przeprowadzania badań kontrolnych przyblizonej izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej.