Leksykon

Parking

Parking  to wydzielona powierzchnia terenu przeznaczona do postoju i parkowania samochodów, składająca się ze stanowisk postojowych oraz dojazdów łączących te stanowiska, jeżeli takie dojazdy występują.

Definicja parkingu znalazła się w znowelizowanym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§  3.25) obowiązuje od 1 stycznia 2018r.

 


 

Normy i przepisy budowlane