Leksykon

Parking

Parking  to wydzielona powierzchnia terenu przeznaczona do postoju i parkowania samochodów, składająca się ze stanowisk postojowych oraz dojazdów łączących te stanowiska, jeżeli takie dojazdy występują.

Definicja parkingu znalazła się w znowelizowanym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§  3.25) obowiązuje od 1 stycznia 2018r.

 

Rozporządzenie zawiera szczegółowe wymagania dla stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w zakresie ich usytuowania i wymiarów miejsc postojowych.

 


Normy i przepisy budowlane