Leksykon

Okładzina – rodzaje okładzin ściennych

Okładzina jest to rozwiązanie konstrukcyjno - materiałowe stosowane do pokrywania zewnętrznych (okładzina zewnętrzna) lub wewnętrznych (okładzina wewnętrzna) powierzchni ścian. Głównym jej zadaniem jest zabezpieczanie elementów budynku przed wpływem czynników atmosferycznych, pełni również rolę dekoracyjną. 

W zależności od rodzaju okładziny oraz miejsca jej zastosowania mocuje się ją do powierzchni ściany za pomocą kleju, zaprawy oraz kołków lub wkrętów.

 

Rodzaje okładzin ściennych

 

Podział okładzin ściennych ze wzg. na miejsce ich zastosowania:

 • zewnętrzna (elewacyjna),
 • wewnętrzna.

 

Rodzaje okładzin ściennych z uwagi na materiał:

 • płyty,
 • taśmy,
 • arkusze,
 • płytki,
 • panele,
 • kształtki.

 

Podział okładzin ściennych ze wzg. na materiał, z którego jest wykonana okładzina:

 • drewno (boazeria),
 • materiały drewnopochodne (płyty pilśniowe),
 • tworzywo sztuczne (płyty, folie),
 • metal (blachy aluminiowe, stalowe),
 • materiały mineralne (kamień, ceramika, szkło),
 • materiały włókiennicze (tkaniny).

 

Podział okładzin ściennych ze wzg. na na rolę użytkową:

 • ochronną (ognioochronną, odporną na czynniki chemiczne)
 • dekoracyjną,
 • dekoracyjno – ochronną (przeciwdziała uderzeniom, zarysowaniom).

 

Zgodnie z § 216 pkt 8 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  – mocując okładzinę w budynku, na wysokości powyżej 25 m od poziomu terenu, okładzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne, a także izolacja cieplna ściany zewnętrznej, powinny być wykonane z materiałów niepalnych.

 


Normy i przepisy budowlane