Leksykon

Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Ocena i weryfikacja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego jest przeprowadzana przed wystawieniem deklaracji właściwości użytkowych (lub krajowej deklaracji właściwości użytkowych), przy zastosowaniu specyfikacji technicznej odpowiedniej dla tego wyrobu.
 

Ocenę i weryfikację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego przeprowadza producent lub jednostka zewnętrzna (jednostka lub laboratorium badawacze notyfikowane lub akredytowane) w zależności od tego jakim systemem oceny objęty jest dany wyrób. Wszystkie istotne elementy związane z tą oceną powinny być zawarte w dokumentacji technicznej wyrobu.

 

Zgodnie z przepisami, które obowiązywały do 31.12.2016, producent, w systemie krajowym, dokonywał oceny zgodności wyrobu budowlanego. Od 1.01.2017 producenci wprowadzając do obrotu wyrób, dla którego nie wydano zharmonizowanej specyfikacji technicznej, podobnie jak w systemie europejskim, dokonują oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

 


Normy i przepisy budowlane