Leksykon

Obiekt liniowy

opis obrazka

Jak wskazuje nazwa, parametrem charakterystycznym wszystkich liniowych obiektów budowlanych jest długość.

Obiekt liniowy – definicja, przykłady

 

Obiektem liniowym jest, w szczególności:

 • droga wraz ze zjazdami,
 • linia kolejowa,
 • wodociąg,
 • kanał,
 • gazociąg,
 • ciepłociąg,
 • rurociąg,
 • linia i trakcja elektroenergetyczna,
 • linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna,
 • wał przeciwpowodziowy
 • oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable zainstalowane w kanalizacji kablowej, kable zainstalowane w kanale technologicznym oraz kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego..

 

Od 25 października 2019r. obowiązuje doprecyzowanie prawa budowlanego wskazujące, że również kable zainstalowane w kanale technologicznym nie stanowią obiektu budowlanego.

Od 5 stycznia 2021r. dodano do listy kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej, które nie stanowią obiektu budowlanego ani jego części czy też urządzenia budowlanego.

 


ustawa prawo budowlane - art. 3 ust. 3a


 

Normy i przepisy budowlane