Leksykon

Obciążenie ogniowe i gęstość obciążenia ogniowego

Obciążenie ogniowe to ilość ciepła, które może być wydzielone w wyniku całkowitego spalania wszystkich palnych materiałów w danej przestrzeni, łącznie z okładzinami wszystkich ograniczających ją powierzchni. Obciążenie ogniowe wyraża się w dżulach.

Gęstość obciążenia ogniowego to obciążenie ogniowe na jednostkę powierzchni i jest wyrażane w dżulach na metr kwadratowy.

 


Normy i przepisy budowlane