Leksykon

Normowy beton recepturowy - definicja

Normowy beton recepturowy zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08 jest to beton recepturowy, którego skład jest podany w normie obowiązującej w miejscu stosowania betonu.

Przepisy w miejscu stosowania normowego betonu recepturowego powinny określać jego recepturę oraz wyszczególniać rodzaje i kategorie materiałów składowych o określonej przydatności.

Zgodnie z EN 206:2013+A2:2021 odpowiedzialność za właściwości normowego betonu recepturowego ponosi krajowa organizacja normalizacyjna.

 

Specyfikacja normowego betonu recepturowego

 

Specyfikacja normowego betonu recepturowego powinna zawierać:

  • numer, datowanie i tytuł normy określającej odpowiednie wymagania, obowiązującej w miejscu stosowania;
  • oznaczenia betonu zgodnie z EN 206+A2:2021-08.

 

 

Zastosowanie normowego betonu recepturowego

 

Stosowanie normowego betonu recepturowego jest ograniczone do:

  • betonu zwykłego w konstrukcjach betonowych i żelbetowych;
  • projektowanej klasy wytrzymałości na ściskanie nie większej niż C16/20, chyba że w przepisach obowiązujących w miejscu stosowania dopuszcza się klasę C20/25;
  • klas ekspozycji X0 oraz XC1, chyba że w przepisach obowiązujących w miejscu stosowania dopuszcza się inne klasy ekspozycji.

 


PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność


 

Normy i przepisy budowlane