Leksykon

Mur- definicja i rodzaje muru

opis obrazka

Mur jest materiałem konstrukcyjnym utworzonym z elementów murowych, ułożonych w określony sposób i trwale połączonych ze sobą odpowiednio dobraną zaprawą murarską, w której może być ułożone zbrojenie. Można z niego wykonywać zarówno elementy konstrukcyjne obiektów takie jak ściany, słupy, fundamenty jak i elementy niekonstrukcyjne.

Zasady i metody określania charakterystyk wytrzymałościowych muru będącego materiałem konstrukcyjnym oraz zasady jego wykonywania podaje norma PN-EN 1996-1-1+A1:2013:05 Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1 Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

 

Rodzaje muru

 

W normie PN-EN 1996-1-1 wyróżniono następujące rodzaje muru:

 

Mur niezbrojony - definicja

Mur niezbrojony to mur bez zbrojenia lub zawierający zbrojenie w ilości mniejszej od minimalnej, pozwalającej uznać go za mur zbrojony.

 

Mur zbrojony - definicja

Mur zbrojony to mur w którym zostały umieszczone pręty lub siatki zbrojeniowe w sposób zapewniających ich współpracę w przenoszeniu oddziaływań.

 

Mur sprężony - definicja

Mur sprężony to mur,  w którym zostały wprowadzone naprężenia ściskające (poprzez zbrojenie sprężające).

 

Mur skrępowany - definicja

Mur skrępowany to mur, którego odkształcenia pionowe i poziome mogące występować w jego płaszczyźnie są ograniczane przez konstrukcję żelbetową lub mur zbrojony.

 

Warunkiem pozwalającym przyjmować mur jako materiał konstrukcyjny o określonych parametrach technicznych jest zachowanie zasad jego wykonania z których najważniejszą jest odpowiednie ułożenie elementów murowych w kolejnych warstwach tzw. przewiązanie muru.


 

Normy i przepisy budowlane