Leksykon

Moc akustyczna źródła dźwięku

Moc akustyczna (P) jest ilość energii wysyłanej przez źródła dźwięku w jednostce czasu [W].

 

Moc akustyczna charakteryzuje dźwięk emitowany przez źródło. Dlatego jest niezależna od położenia źródła oraz jego otoczenia, a także odległości od źródła dźwięku.

 

Poziom mocy akustycznej (LW) jest to wartość energii akustycznej z określonego źródła dźwięku [dB]

 

LW = 10·log10(P/Po)

 

Ważony poziom mocy akustycznej dźwięku A (LWA) jest to poziom mocy akustycznej odniesiony do zakresu słyszalności [dB]