Leksykon

Mieszanka betonowa - definicja

Mieszanka betonowa - to całkowicie wymieszane ze sobą wszystkie składniki betonu, będące jeszcze w stanie umożliwiającym zagęszczenie określoną metodą.

 


PN-EN 206-1:2013+A1:2016 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność - pkt. 3


 

Normy i przepisy budowlane