Leksykon

Metr sześcienny betonu - definicja

Metr sześcienny betonu jest to ilość mieszanki betonowej, która po zagęszczeniu, zgodnie z procedurą podaną w normie PN EN 12350-6 Badania mieszanki betonowej - Część 6: Gęstość, zajmuje objętość jednego metra sześciennego.

 


PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność

 


 

Normy i przepisy budowlane