Leksykon

Mapa jednostkowa

Mapa jednostkowa - najczęściej sporządzana jest w przypadku konieczności sporządzenia mapy do celów projektowych dla terenów, gdzie nie ma mapy zasadniczej lub skala mapy zasadniczej jest zbyt mała.

 

Wykonanie mapy jednostkowej, w układzie lokalnym dla danej inwestycji, jest dopuszczalne również w przypadku budowy pojedynczych obiektów o prostej konstrukcji, usytuowanych w granicach jednej nieruchomości. Punkty na których będzie oparty pomiar, należy utrwalić znakami z trwałego materiału oraz sporządzić dla nich opis topograficzny w nawiązaniu do istniejących trwałych szczegółów sytuacyjnych.

 


 

Normy i przepisy budowlane