Leksykon

Mączka wapienna

Mączka wapienna jest otrzymywana w procesie produkcyjnym polegającym na wysuszeniu, a następnie zmieleniu wyselekcjonowanego kamienia wapiennego wydobywanego w kopalniach wapienia.

Mączka w zależności od zastosowania może mieć różne uziarnienie

 

Zastosowanie mączki wapiennej

 

Mączka wapienna stosowana jest jako dodatek lub wypełniacz przy produkcji:

  • betonu towarowego;
  • prefabrykatów betonowych;
  • asfaltowych mieszanek do nawierzchni drogowych;
  • klejów i zapraw budowlanych, gotowych mieszanek murarskich i tynkarskich;
  • pap modyfikowanych polimerami;
  • a także w przemyśle szklarskim, ochronie środowiska w procesie odsiarczania gazów przemysłowych, w rolnictwie do produkcji pasz.

 

Mączka wapienna poprawia właściwości reologiczne mieszanki betonowej. W betonach samozagęszczalnych ułatwia uzyskanie wysokiej i powtarzalnej płynności mieszanki betonowej. Poprawia parametry mieszanki betonowej wymagane przy produkcji betonów architektonicznych, a także prefabrykatów betonowych stosowanych jako elementy licowe lub dekoracyjne.