Leksykon

Kubatura netto budynku

Kubatura netto budynku jest objętością przestrzeni utworzonej przez wewnętrzne powierzchnie elementów ograniczających. Kubatura netto jest to iloczyn powierzchni kondygnacji netto i odległości między powierzchnią podłogi (posadzki), a dolną powierzchnią stropu górnego.

Definicja kubatury netto budynku podana jest w normie PN-ISO 9836-2022 Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

 

Norma wyróżnia następujące kubatury netto budynku:

 1. kubatura netto nad powierzchnią kondygnacji netto;
  1. kubatura netto pełnych kondygnacji nadziemnych,
  2. kubatura netto kondygnacji podziemnych,
  3. kubatura netto kondygnacji niepełnych,
 2. kubatura netto nad powierzchnią wewnętrzną (określana oddzielnie dla każdej kondygnacji) jest iloczynem powierzchni wewnętrznej kondygnacji i odległości między powierzchnią podłogi (posadzki), a dolną powierzchnią stropu górnego;
 3. kubatura netto nad powierzchnią użytkową (określana oddzielnie dla każdej kondygnacji) jest iloczynem powierzchni użytkowej i odległości między powierzchnią podłogi (posadzki), a dolną powierzchnią sufitu (stropu górnego);
 4. kubatura netto nad powierzchnią usługowo-techniczną jest iloczynem powierzchni usługowo-technicznej i odpowiedniej wysokości – jest to odległość między powierzchnią posadzki, a dolna powierzchnią najbliższego stropu, niezależnie od tego jak są usytuowane w budynku (np. szyb dźwigu przechodzący przez kilka kondygnacji);
 5. kubatura netto nad powierzchnią ruchu jest iloczynem powierzchni ruchu i odpowiedniej wysokości – jest to odległość między powierzchnią posadzki, a dolna powierzchnią najbliższego stropu, niezależnie od tego jak są usytuowane w budynku (np. szyb dźwigu przechodzący przez kilka kondygnacji, klatka schodowa).

 

Zgodnie z PN-ISO 9836-2022 powyżej podane kubatury netto można dalej dzielić na:

 1. kubatura netto budynku lub części budynków zamkniętych ze wszystkich stron zewnętrznymi stałymi przegrodami budowlanymi i przekrytych;
 2. kubatura netto części budynków, które nie są zamknięte ze wszystkich stron zewnętrznymi stałymi przegrodami budowlanymi do ich pełnej wysokości, lecz są przekryte (np. loggie);
 3. kubatura netto budynków i części budynków, które są ograniczone innymi elementami budowlanymi (np. balustradami, osłonami zabezpieczającymi, poręczami), lecz nie są przekryte (np. balkony).

 


 

Normy i przepisy budowlane