Leksykon

Kształty dachów spadzistych

Głównym zadaniem dachu jest ochrona budynku przed działaniem czynników zewnętrznych. Kształt dachu zależy od formy budynku, rodzaju pokrycia dachowego, położenia geograficznego, przewidywanego sposobu użytkowania, a także mody, trendów architektonicznych oraz tradycji regionalnych.

 

Rodzaje dachów spadzistych

 

Wśród różnorodnych form dachu można wyróżnić podstawowe rodzaje kształtów dachów spadzistych:
 

dach jednospadkowy

nazywany inaczej pulpitowym, jednopołaciowym - składa się z jednej połaci, której spadek zapewniają różny poziom podpór lub dźwigary o zmiennej wysokości przekroju. Ściana wyższa nazywana jest pulpitową, a ściany boczne szczytowymi. Ściany mogą wystawać nad powierzchnię dachu i tworzyć ściany oddzielenia przeciwpożarowego.

dach jednospadkowy (nazywany inaczej pulpitowym, jednopołaciowym)

 

dach dwuspadkowy (dwupołaciowy)

tworzą go dwie połacie o jednakowym lub różnym nachyleniu z okapem przy ścianie frontowej i tylnej. Połacie ograniczone są z boków ścianami szczytowymi. W zależności od kąta nachylenia połaci, dach może tworzyć poddasze użytkowe lub nieużytkowe. 


dach dwuspadkowy (dwupołaciowy)

 

dach czterospadkowy (kopertowy, czteropołaciowy)

rodzaj dachu stromego na rzucie prostokątnym składający się z dwóch połaci w kształcie trapezu i dwóch bocznych połaci  trójkątnych . Kalenica dachu jest równoległa do okapów dłuższych połaci. W dachu czterospadkowym nie występują trójkątne ściany - szczyty.

dach czterospadkowy (kopertowy, czteropołaciowy)

 

dach namiotowy

składa się z czterech lub więcej równych trójkątnych połaci zbiegających się w jednym wierzchołku. Dachem tym przykrywa się budynki o rzucie poziomym utworzonym przez kwadrat lub wielobok foremny. W przypadku gdy podstawą jest okrąg dach taki nazywa się dachem stożkowym. W budownictwie ludowym dachem namiotowym przekrywano suszarnie tytoniu i brogi, skąd pochodzi jego inna nazwa - dach brogowy.

dach namiotowy


dach mansardowy (francuski)

utworzony przez dwa rodzaje połaci dachowych znajdujących się pod różnym kątem: dolna stroma i górna pochylona pod mniejszym kątem. Kształt dachu mansardowego pozwala na maksymalne wykorzystanie powierzchni poddasza na pomieszczenia użytkowe. Rozwiązanie to spopularyzował francuski architekt okresu baroku François Mansart.
W Polsce dachy mansardowe są charakterystyczne dla budownictwa na Górnym Śląsku.

dach mansardowy (francuski)

 


Normy i przepisy budowlane