Leksykon

Kruchość materiałów budowlanych

Kruchość (k) określa się jako  stosunek wytrzymałości na rozciąganie (Rr) do wytrzymałości na ściskanie (Rc).

Jeżeli wartość  k < 1/8  to przyjmuje się że jest to  materiał kruchy (żeliwo, szkło, skały, beton zwykły, ceramika).

 

Materiały kruche po przekroczeniu pewnej wartości naprężenia ulegają zniszczeniu (np. pęknięciu), nie wykazując odkształceń plastycznych. Zniszczeniu materiału kruchego towarzyszy najczęściej głośny dźwięk.

 

Materiały kruche charakteryzują się dużymi różnicami wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie, np. wytrzymałość na rozciąganie materiałów kamiennych wynosi 1/40 ÷ 1/60 wytrzymałości na ściskanie.