Leksykon

Klasy akustyczne budynków mieszkalnych

Norma PN-B-2151-5 umożliwia dobrowolną klasyfikację akustyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych, szeregowych i bliźniaczych o podwyższonym standardzie akustycznym, jak też tych które spełniają tylko wymagania obowiązkowe.

Klasa akustyczna budynku

 

Przyjęto 5 klas akustycznych budynku (lub jego wydzielonych zwartych części), a najniższa z nich (AQ -0) oznacza, że budynek spełnia wymagania standardowe, określone w PN-B-02151-2 oraz PN-B-02151-3.

Kolejne dobrowolne klasy akustyczne można podzielić na dwie grupy:

Klasy akustyczne AQ-1 i AQ-2 zapewniają odpowiednio lepszy od podstawowego (AQ-0) komfort akustyczny i ograniczenie hałasów przenikających do mieszkania. Ich wymagania można spełnić wykorzystując powszechnie dostępne i stosowane rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne. Ale też poziom spełnienia wymagań nie odbiega w zasadniczym stopniu od poziomu podstawowego.

 

Klasy akustyczne AQ-3 i AQ-4 zapewniają, że w mieszkaniach i budynkach spełniane są najwyższe standardy ochrony przed hałasem i drganiami. Ich osiągnięcie wymaga jednak znacznie większego wysiłku i wiedzy zarówno od projektantów jak i wykonawców. Za to osiągnięty poziom ochrony przed hałasem powinien spełniać najwyższe wymagania mieszkańców.

 

Stosując tę klasyfikację deweloperzy mogą w wiarygodny sposób deklarować klasę akustyczną budynku wielorodzinnego (na podstawie badań), a poprzez to gwarantować, że w znajdujących się w nim mieszkaniach będzie stworzony odpowiedni poziom ochrony przed hałasem powstającym poza nimi.

Podczas projektowania budynku, można określić tylko jego przewidywaną/prognozowaną klasę akustyczną. Ostateczną klasyfikację akustyczną należy przeprowadzać w wykonanym budynku, całkowicie wykończonym, z instalacjami stanowiącymi jego techniczne wyposażenie oraz innymi źródłami hałasu, występującymi w pomieszczeniach technicznych i usługowych w nim zlokalizowanych.

 

Zasady nadawania klas akustycznych na podstawie badań w budynku, można również wykorzystać do kontroli właściwości akustycznych istniejących budynków o standardzie podstawowym. Czyli tych, które zostały wybudowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 


 

Normy i przepisy budowlane