Leksykon

Kamień sztuczny

Kamień sztuczny jest elementem lub wyrobem budowlanym licowym z co najmniej jedną powierzchną licową o zwartej strukturze, uformowany z jednej jednorodnej mieszanki lub dwu jednorodnych mieszanek kruszyw, spoiwa cementowego i innych materiałów, formowany metodą prasowania i/lub wibrowania, poddany lub nie dalszej obróbce, o podobnym przeznaczeniu i podobnie stosowany jak element z kamienia naturalnego.

Z kamienia sztucznego wykonywane są na przykład elementy murowe licowe.

 


 

Normy i przepisy budowlane