Leksykon

Kamień naturalny

Kamień naturalny jest materiałem pozyskanym z kopalni lub kamieniołomu, przerobionym w procesie produkcji na wyrób budowlany.

Kamień naturalny dzieli się na następujące grupy materiałów:

 

 • skały magmowe: Skały powstałe w procesie stygnięcia i krzepnięcia magmy. Skały magmowe głębinowe np.: granit, sjenit, dioryt, gabro. Skały magmowe wylewne
  np.: andezyt, bazalt, porfir, diabaz, melafir;
   
 • skały osadowe: Skały powstałe w procesie sedymentacji (przeważnie w wodzie)
  i konsolidacji organicznych lub nieorganicznych cząstek. Na przykład wapień, piaskowiec, trawertyn;
   
 • skały metamorficzne: Skały przeobrażone w wyniku działania ciepła i/lub ciśnienia na skały już istniejące. Na przykład łupek, gnejs, kwarcyt, marmur.

 

 

Przykładowe zastosowania kamieni naturalnych:

 

Granity: okładziny ścian zewnętrznych budynków oraz filarów i przyczółków mostów, krawężniki mostowe i drogowe, płyty chodnikowe, kostka drogowa, stopnie schodowe, cokoły pomników, kolumny, a także jako kruszywo drogowe i do produkcji betonów;
 

Sjenity: cokoły budynków, stopnie, posadzki, detale architektoniczne, a także jako kruszywo;
 

Dioryty: okładziny, bruk drogowy;
 

Gabro: tłuczeń drogowy;
 

Andezyty: okładziny, posadzki, cokoły, stopnie, a także jako kruszywo do betonu;
 

Bazalty: kruszywo, tłuczeń, surowiec do produkcji wełny mineralnej oraz okładzin i rur kwasoodpornych;
 

Porfiry: tłuczeń i kostka drogowa;
 

Diabazy i melafiry: tłuczeń i kostka drogowa oraz kruszywo do betonów;
 

Piaskowce: szerokie zastosowanie jako materiał budowlany i dekoracyjny – piaskowce kwarcytowe jako podkład drogowy, bruk, krawężniki i płyty chodnikowe;
 

Wapienie: okładziny, elementy murowe, kruszywo do betonów;
 

Marmury: materiał dekoracyjny, posadzki, cokoły, portale, kominki, parapety, stopnie schodowe, okładziny ścienne.

 

 


 

Normy i przepisy budowlane