Leksykon

Instalacja zbiornikowa gazu płynnego

Instalacja zbiornikowa gazu płynnego to zespół urządzeń, na który składa się bateria butli lub zbiornik albo grupa zbiorników z armaturą i osprzętem oraz przyłącze gazowe z kurkiem głównym gazowym.

Definnicja instalacji zbiornika gazu płynnego zamieszczona zostałą w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych - § 3.15, 


 

Normy i przepisy budowlane