Leksykon

Instalacja piorunochronna

Instalacja piorunochronna to zespół elementów konstrukcyjnych budynku i elementów zainstalowanych na budynku, odpowiednio połączonych, wykorzystywanych do ochrony odgromowej.

Definnicja instalacji piorunochronnej zamieszczona zostałą w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych - § 3.17


 

Normy i przepisy budowlane