Leksykon

Indywidualna dokumentacja techniczna

Indywidualna dokumentacja techniczna jest podstawą do wykonania i zastosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do jednostkowego zastosowania. Taka dokumentacja wykonywana jest w szczególnych przypadkach, gdy wymagane jest jednostkowe zastosowanie nietypowego wyrobu budowlanego oraz nietypowego rozwiązania konstrukcyjnego.

Indywidualna dokumentacja techniczna jest sporządzona przez projektanta określonego obiektu budowlanego (lub z nim uzgodniona), zawierająca opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

Dokumentacja powinna również określać warunki zastosowania wyrobu budowlanego w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji.

 

Na podstawie indywidualnej dokumentacji technicznej producent wykonuje wyrób budowlany przewidziany do jednostkowego zastosowania w określonym obiekcie budowlanym. Producent jest zobowiązany wydać oświadczenie zapewniające o zgodności wyrobu budowlanego z indywidualną dokumentacją techniczną oraz z przepisami.

 

 

 


ustawa o wyrobach budowlanych - art. 10


 

Normy i przepisy budowlane