Leksykon

Hałas instalacyjny, powstający od wyposażenia technicznego budynku

Hałasem instalacyjnym określa się hałas, którego źródłem są instalacje i urządzenia stanowiące wyposażenie techniczne budynków, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dział IV). Zgodnie z PN-B-02151-2 przy ocenie poziomu hałasu instalacyjnego (wytwarzanego przez urządzenia wyposażenia technicznego budynku) uwzględniany jest wyłącznie hałas pochodzącego od źródeł zlokalizowanych w ocenianym budynku lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Miejscami (źródłami) powstawania hałasu instalacyjnego w budynku są:

 

 • pomieszczenia techniczne budynku i znajdujące się w nich urządzenia, np.: kotłownie i węzły ciepłownicze oraz znajdujące się w nich pompy instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania, piece do podgrzewania ciepłej wody i centralnego ogrzewania, wentylatory, klimatyzatory, stacje transformatorów, maszynownie i szyby dźwigowe z zainstalowanymi w nich urządzeniami dźwigów itp.;
   
 • urządzenia instalacyjne usytuowane na zewnątrz budynku (np.: na ścianach i dachu budynku, w jego sąsiedztwie), mogą to być np.: urządzenia wentylacyjne, klimatyzatory, czerpnie lub wyrzutnie powietrza, transformatory itp.;
   
 • instalacje wentylacji mechanicznej, instalacji grzewczej i/lub klimatyzacji i innych urządzeń z nimi związanych;
   
 • użytkowanie urządzeń instalacyjnych w innych pomieszczeniach (w przypadku budynków mieszkalnych – w innych mieszkaniach budynku), takich jak: instalacja wodociągowa i sanitarna (np.: krany, prysznice, wanny - zwłaszcza z hydromasażem, wc), instalacja wentylacyjna oraz klimatyzacyjna (np. kanały) itp.;
   
 • inne niż urządzenia instalacyjne (np.: otwierania i zamykania drzwi wejściowych do budynku, żaluzji okiennych, bram garaży oraz użytkowania wjazdów do garaży, sygnały dźwiękowe domofonów).

 


 

Normy i przepisy budowlane