Leksykon

Fundamenty na studniach

Studniami nazywa się ciężkie skrzynie cylindryczne lub prostopadłościenne wykonane zwykle z betonu, żelbetu lub cegły, rzadziej z drewna, stali i żeliwa. Stosuje się je w przypadku fundamentów głębokich dla gruntów słabych, jako filary mostowe i dla wykonania pomieszczeń podziemnych (np. przepompowni ścieków).

Studnia zagłębia się poniżej dna wykopu pod wpływem własnego ciężaru w wyniku wybierania gruntu spod noża i ze środka studni. Grunt ten wybiera się ręcznie lub mechanicznie. Po wykonaniu studni dno zabetonowuje się tzw. korkiem. Po stwardnieniu betonu wypompowuje się pozostałą wodę.

 

Zaletami studni opuszczanych są  ich duże nośności oraz możliwość uniknięcia szerokoprzestrzennych wykopów i obniżenia poziomu wód gruntowych. Wadą są trudności przy opuszczaniu w przypadku natrafienia na przeszkodę w gruncie.

 

 

Fundament na studni

Rysunek. Fundament posadowiony pośrednio na studni.