Leksykon

ETICS - Złożone systemy izolacji cieplnej

Terminem ETICS (ang. Esternal Thermal Insulation Composite System) określane są złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi, stosowane zarówno do docieplania ścian istniejących jak i ocieplenia ścian nowo wznoszonych budynków. Systemy ETICS przewidziane są do stosowania na zewnętrznych ścianach budynków, od strony zewnętrznej.

Wcześniej, przed przyjęciem się nazwy ETICS, w Polsce do określenia tej technologii ocieplania ścian stosowane były również inne terminy:

  • BSO – bezspoinowy system ocieplania;
  • metoda lekka mokra.

 

W skład systemu ETICS wchodzą najczęściej:

  • wyroby do izolacji cieplnej;
  • klej (zaprawa klejąca) lub kleje do przyklejania wyrobów izolacji cieplnej do podłoża;
  • łączniki mechaniczne;
  • klej (zaprawa klejąca) lub kleje do wykonywania warstwy zbrojonej;
  • zbrojenie np. w postaci siatki z włókna szklanego;
  • środek gruntujący;
  • wyprawy tynkarskie (przeważnie kilkuwarstwowe);
  • materiały uzupełniające i akcesoria (np. taśmy, listwy..).

 

Dopuszczenie do obrotu systemu ETICS


Systemy ETICS wprowadzane są do obrotu na podstawie Krajowej Oceny Technicznej (oznakowane znakiem budowlanym) lub Europejskiego Dokumentu Oceny i wydanej na jego podstawie Europejskiej Ocenie Technicznej (oznakowane CE). Do opracowania tych dokumentów służą wytyczne EOTA: ETAG 004. Wcześniej (do końca 2016) dla systemów ETICS wydawane były krajowe aprobaty techniczne i mogą one być wykorzystywane do końca terminu ważności tych aprobat.

System ETICS obejmuje jednoznacznie określone i opisane wyroby produkowane fabrycznie przez producenta zestawu i/lub dostarczanych przez firmy zewnętrzne. Za zgodność wszystkich składników z deklarowanymi w ocenie technicznej ich właściwościami użytkowymi odpowiedzialny jest producent systemu.

W krajowej lub europejskiej ocenie technicznej podane są typy wyrobów określone przez producenta, wynikające z właściwości użytkowych oraz kombinacji składników zestawu.

Producent systemu jest zobowiązany do opracowania i udostępniania instrukcji jego stosowania.

 

Zastosowanie systemu ETICS


System ETICS powinien być wykonany na podstawie projektu powiązanego z jednoznacznie określonym budynkiem. W przypadku docieplenia istniejącego budynku konieczne jest opracowanie projektu na podstawie, którego należy wystąpić o pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia. W przypadku nowo projektowanych budynków wszystkie informacje dotyczące systemu, wymaganych właściwości i sposobu wykonania ocieplenia powinny być zawarte w projekcie budowlanym całego budynku.

 

 


Wytyczne EOTA ETAG 004 External Thermal Insulation Composite System with Rendering (Zewnętrzne systemy izolacji termicznej z renderingiem)