Leksykon

Energia pierwotna i energia finalna

Energia pierwotna to energia pozyskiwana z zasobów naturalnych zarówno nieodnawialnych jak i odnawialnych. Definicja energii pierwotnej i energii finalnej została zamieszczona w ustawie o efektywności energetycznej.

Energia pierwotna – definicja

 

Energia pierwotna to energię zawarta w pierwotnych nośnikach energii, pozyskiwana bezpośrednio ze środowiska, a w szczególności:

 • w węglu kamiennym energetycznym (łącznie z węglem odzyskanym z hałd),
 • w węglu kamiennym koksowym,
 • w węglu brunatnym,
 • w ropie naftowej (łącznie z gazoliną),
 • w gazie ziemnym wysokometanowym (łącznie z gazem z odmetanowania kopalń węgla kamiennego),
 • w gazie ziemnym zaazotowanym,
 • w torfie do celów opałowych,

oraz energia:

 • wody,
 • wiatru,
 • słoneczna,
 • geotermalna wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej,
 • ciepła lub chłodu,
 • a także biomasa w rozumieniu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

 

Energia finalna – definicja

 

Energia finalna to energia przetworzoną w dowolnej postaci lub paliwa stałe, ciekłe i gazowe będące nośnikami energii chemicznej, dostarczone odbiorcy końcowemu.

 


 • Ustawa o efektywności energetycznej – art. 2 ust. 6 i 7
 • Ustawa prawo energetyczne – art. 3 pkt 1 i 3

 

Normy i przepisy budowlane