Leksykon

Elementy pokrycia dachu - definicje

Każdy dach kształtują połacie dachowe, płaskie lub krzywoliniowe nachylone do poziomu. Połacie dachowe są ograniczone krawędziami. Uzupełnieniem dachu są urządzenia odpływu wody opadowej (rynny i rury spustowe).

Do głównych elementów dachu można zaliczyć:

 

połacie dachowe 

powierzchnie ograniczone liniami załamań dachu;
 

kosz

przecięcie dwóch sąsiednich połaci tworząca kąt wklęsły. Jego zadaniem jest odprowadzanie wody opadowej;
 

kalenice 

krawędź przecięcia dwóch przeciwległych połaci, równoległa do okapów;
 

naroże 

przecięcie dwóch sąsiednich połaci tworząca kąt wypukły;
 

okap 

dolna krawędź połaci dachowej, położona najniżej, do której przymocowane są rynny;
 

krawędzie szczytowe 

ograniczenie połaci dachu;
 

półszczyt 

pionowa ściana w kształcie trójkąta znajdująca się pomiędzy połaciami dachu.

 

 

Elementy pokrycia dachu - definicje