Leksykon

Dyfuzyjnie równoważna grubość powietrza

Dyfuzyjnie równoważna grubość powietrza (ekwiwalentna dyfuzyjnie grubość powietrza, zastępczy opór dyfuzyjny, porównawczy opór dyfuzyjny, grubość warstwy powietrza równoważna dyfuzji pary wodnej) sd [m] określa grubość warstwy nieruchomego powietrza o oporze dyfuzyjnym pary wodnej równym oporowi warstwy danego materiału o grubości d [m].

Dyfuzyjnie równoważna grubość powietrza - definicja

 

Dyfuzyjnie równoważna grubość powietrza jest to współczynnik oporu dyfuzyjnego danego materiału (μ) pomnożony przez grubość warstwy tego materiału: sd = μ d [m]. Jest to często stosowany wskaźnik do opisywania paroprzepuszczalności materiałów cienkowarstwowych.