Leksykon

Domieszki do betonu - definicja

Domieszka do betonu jest to składnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub betonu stwardniałego. W masie betonowej domieszki stanowią małą ilość w stosunku do masy cementu.

Zgodnie z definicją z PN-EN 934-2 domieszki nie przekraczają 5 % masy cementu.

 

Prawidłowo dobrane i dodane domieszki pozwalają na poprawę wybranych właściwości mieszanki betonowej i/lub stwardniałego betonu. Przy wyborze domieszek podstawowym problemem jest nie tylko zapewnienie ich kompatybilności (zgodności) z zastosowanym cementem, a także poszczególnych domieszek (modyfikatorów) między sobą.

 

Rodzaje domieszek do betonu

 

Domieszki mogą poprawić np. takie właściwości mieszanek betonowych i betonów stwardniałych jak:

  • urabialność;
  • lepkość;
  • konsystencja;
  • warunki wiązania i twardnienia;
  • szczelność;
  • temperatura wiązania;
  • napowietrzenie;
  • kolor.

Domieszki powinny być równomiernie rozprowadzone w betonie. Szczególną uwagę należy zwrócić na równomierne rozprowadzenie domieszek proszkowych o działaniu opóźniającym.


PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie


 

Normy i przepisy budowlane