Leksykon

Dach płaski

W przepisach brak jest jednoznacznej definicji dachu płaskiego. W normie PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze określono dach płaski jako dach o kącie nachylenia połaci do 12 stopni. Natomiast w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla dachów płaskich przyjmowany jest często maksymalny kąt nachylenia połaci do 10 stopni. Należy pamiętać, że stosowanie norm jest dobrowolne (oprócz tych, które są wymienione w Rozporządzeniach). Jednymi z popularniejszych dachów płaskich są stropodachy. 

Budynki przekryte dachem płaskim są w większym stopniu niż dachy strome obciążone śniegiem oraz ssaniem wiatru, a także problemami związanymi z odprowadzaniem wody deszczowej.

 

W zależności od konstrukcji dachy płaskie mogą być:

  • pełne,

  • wentylowane,

  • odpowietrzane

 

Pomieszczenia pod dachem płaskim mają pełną wysokość, co ułatwia aranżację przestrzeni i zwiększa powierzchnię użytkową najwyższej kondygnacji.

Dach płaski może być również dodatkową przestrzenią użytkową- można na nim wykonać np. taras.