Leksykon

Dach

Dach jest elementem zamykającym budynek, chroni go przed opadami atmosferycznymi, słońcem, wiatrem i temperaturą.  Składa się z konstrukcji nośnej, pokrycia i warstwy izolacji cieplnej.  Kształtują go połacie dachowe, które najczęściej są płaszczyznami, ale również mogą być powierzchniami kulistymi, walcowymi, stożkowymi. Dach wyposażony jest dodatkowo w instalację odgromową oraz urządzenia odpływu wody opadowej: rynny, rury spustowe itp. 

 

Kształt dachu jest również uwarunkowany klimatem (np. dach czterospadkowy 
i dwuspadkowy) lub względami estetycznymi (np. dach kopulasty, mansardowy). Konstrukcję nośną dachu wykonuje się z drewna, metalu lub betonu zbrojonego.

Dach o dużej rozpiętości, posadowiony na elementach nośnych rozmieszczonych jedynie na obwodzie nazywa się przekryciem. Tego typu dachy występuję często w obiektach sportowych, halach widowiskowych.

Przestrzeń pomiędzy stropem najwyższej kondygnacji, a przekryciem dachu nazywa się poddaszem, które może być wykonane jako użytkowe lub nieużytkowe. W przypadku gdy strop najwyższej kondygnacji jest również konstrukcją dachu nazywa się go stropodachem.

Płaski dach przeznaczony do przebywania ludzi nazywa się tarasem.