Leksykon

Ciepło, ilość ciepła

Ciepło (ilość ciepła) Q jest to proces przenoszenia energii pomiędzy układami termodynamicznymi wywołany różnicą temperatur, bez wykonywania pracy mechanicznej. Jednostką ciepła jest dżul (J) – poprzednio stosowana jednostka to: kalorie (cal), 1 cal = 4,186 J.

Przekazywanie energii pomiędzy układami termodynamicznymi prowadzi do zmiany ich energii wewnętrznej. Ciało, na które nie oddziałują siły zewnętrzne, a którego energia wewnętrzna wzrosła pobrało ciepło z otoczenia. Ciało, którego energia zmalała oddało energię do otoczenia.

 


 

Normy i przepisy budowlane