Leksykon

Chłonność akustyczna

Chłonność akustyczna A [m2] określa poziom pochłaniania dźwięku w określonym pomieszczeniu lub powierzchni określonego elementu.

W PN-B-02151-4:2015 podano wymagania jakie powinna spełniać chłonność akustyczna różnych rodzajów pomieszczeń (o wysokości w świetle wykończenia do 4 m).

Chłonność akustyczną pomieszczenia wyznacza się obliczeniowo dla trzech pasm oktawowych o środkowej częstotliwości f równej: 500 Hz, 1000 Hz oraz 2000 Hz.

Zgodnie z PN-B-02151-4:2015 obliczenia należy wykonać bez uwzględniania chłonności wprowadzonej przez użytkowników pomieszczenia, czyli dla pomieszczeń nieumeblowanych (nie dotyczy pomieszczeń biurowych wielkoprzestrzennych „open space”, sali operacyjnych banków i urzędów, biur obsługi klienta, centrali telefonicznych itp.).

 


 

Normy i przepisy budowlane