Leksykon

Ceramika budowlana

Ceramiczne wyroby budowlane są produkowane z gliny lub innych surowców ilastych z dodatkiem piasku lub bez dodatku piasku, wypalane, z zastosowaniem paliwa lub innych dodatków palnych, w wystarczająco wysokiej temperaturze, w celu uzyskania wiązania ceramicznego.

Ze względu na sposób wytwarzania ceramikę budowlaną można podzielić na ceramiką o czerepie porowatym (temperatura wypalania 800 -  900 ˚C, porowatość powyżej 5%) i spieczonym (temperatura wypalania powyżej 1100 ˚C, porowatość poniżej 5%).

 

Z ceramiki budowlanej produkowane są takie wyroby budowlane jak: elementy murowe, dachówki, rury i kształtki. W budownictwie wykorzystywane są również wyroby ceramiczne wykończeniowe i dekoracyjne (np. płytki podłogowe i ścienne) oraz sanitarne (umywalki, zlewy, miski ustępowe itp.).

 


 

Normy i przepisy budowlane