Leksykon

Cement - definicja

Cement (spoiwo hydrauliczne) jest to drobno zmielony materiał nieorganiczny, który po zmieszaniu z wodą daje zaczyn, wiążący i twardniejący w wyniku hydratacji, a także innych procesów.
Cement po stwardnieniu zachowuje wytrzymałość i trwałość również pod wodą.

 

 


PN-EN 206-1:2013+A1:2016, pkt. 3


 

Normy i przepisy budowlane