Leksykon
105haseł
 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 12670 Kamień naturalny. Terminologia

W normie podano 577 zalecanych terminów dotyczących kamienia naturalnego: terminy geologiczne (449), terminy dotyczące wydobycia w górnictwie skalnym (41), terminy dotyczące obróbki (57) i terminy dotyczące wyrobów i montażu (30). Podano naukową klasyfikację kamienia naturalnego, indeks alfabetyczny terminów angielskich oraz indeks alfabetyczny terminów polskich.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 12440 Kamień naturalny. Kryteria mianownictwa

W normie podano nazwy i terminy definiujące naturalne materiały kamienne. Podano kryteria określania kamienia naturalnego począwszy od surowca aż do wyrobu końcowego. Norma ujednolica kryteria oznaczeń odmian kamienia naturalnego, utrzymanie nazewnictwa tradycyjnego oraz wprowadza terminy dotyczące charakteru petrograficznego, typowego zabarwienia i miejsca pochodzenia kamieni naturalnych.

 Normy i przepisy budowlane

Specjalna dokumentacja techniczna

Specjalna dokumentacja techniczna jest to dokumentacja wykazująca, że metody badawcze, stosowane w ramach mającego zastosowanie systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, zostały zastąpione innymi metodami, dającymi rezultaty równoważne z rezultatami osiąganymi z użyciem metod badawczych określonych w stosownej normie zharmonizowanej.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 771 Wymagania dotyczące elementów murowych

Norma zharmonizowana PN-EN 771 Wymagania dotyczące elementów murowych składa się z sześciu części:
-  PN-EN 771-1 Elementy murowe ceramiczne
-  PN-EN 771-2 Elementy murowe silikatowe
-  PN-EN 771-3 Elementy murowe  z betonu kruszywowego
   (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)
-  PN-EN 771-4 Elementy murowe  z autoklawizowanego betonu komórkowego
-  PN-EN 771-5 Elementy murowe  z kamienia sztucznego
-  PN-EN 771-6 Elementy murowe  z kamienia naturalnego

 Normy i przepisy budowlane

PN-B-12013 Pustaki silikatowe wentylacyjne

W normie określono wymagania dotyczące pustaków silikatowych przeznaczonych do wykonywania przewodów wentylacji grawitacyjnej i/lub mechanicznej. Nie przewidziano zastosowania tych pustaków do wykonywania przewodów spalinowych i dymowych. Założono stosowanie tych pustaków w połączeniu ze ścianami murowanymi, głównie z silikatowych elementów murowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, pustaki wentylacyjne są od 1 stycznia 2017 wyrobem budowlanym.

 Normy i przepisy budowlane

PN-B-12014 Pustaki ceramiczne wentylacyjne

W normie określono wymagania dotyczące pustaków ceramicznych przeznaczonych do wykonywania przewodów wentylacji grawitacyjnej i/lub mechanicznej. Nie przewidziano zastosowania tych pustaków do wykonywania przewodów spalinowych i dymowych. Założono stosowanie tych pustaków w połączeniu ze ścianami murowanymi, głównie z ceramicznych elementów murowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, pustaki wentylacyjne są od 1 stycznia 2017 wyrobem budowlanym.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 15435 Pustaki szalunkowe z betonu zwykłego i lekkiego. Cechy wyrobu i właściwości użytkowe

Norma EN 15435 jest normą zharmonizowaną. Określono w niej charakterystyki i wymagania dotyczące właściwosci użytkowych niekonstrukcyjnych pustaków szalunkowych. Są one wykorzystywane, jako szalunek tracony, do wykonywania wszystkich rodzajów ścian wraz ze ścianami działowymi. Pustaki mogą być wykonywane z betonu na kruszywie zwykłym i/lub lekkim. Pustaki mogą być łączone pomiędzy sobą w płaszczyznach poziomych lub pionowych, przy pomocy zaprawy lub na sucho. Po wymurowaniu pustaki należy wypełnić betonem lub zaprawą. Nie przewiduje się ich stosowania bez wypełnienia zaprawą lub betonem. Norma nie dotyczy elementów murowych objetych normą PN-EN 771-3.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 772-16 Metody badań elementów murowych Część 16: Określenie wymiarów

W normie PN-EN 772-16 podano metodę określania wymiarów zewnętrznych (długość, szerokość, wysokość),grubości oraz grubości łącznej ścianek zewnętrznych i wewnętrznych, głębokości drążeń, a także równoległości powierzchni kładzenia (wspornych) elementów murowych.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN ISO 7345 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje

Norma określa wielkości fizyczne w zakresie izolacji i ochrony cieplnej. Zdefiniowano 22 terminy oraz podano ich symbole i jednostki.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 771-2 Elementy murowe silikatowe

W PN-EN 771-2 określono właściwości oraz wymagania dotyczące właściwości użytkowych elementów murowych silikatowych, przeznaczonych głównie do wykonywania ścian wewnętrznych, ścian zewnętrznych, ścian piwnic, fundamentów i zewnętrznych kominów murowanych. Norma jest przeznaczona do stosowania w odniesieniu do wszystkich elementów murowych silikatowych, łącznie z elementami o całkowicie nieprostokątnym i nierównoległościennym kształcie, kształtowanych specjalnie oraz elementów uzupełniających.