Leksykon
141haseł
 Materiały budowlane

Beton ciężki - definicja

Beton ciężki jest to beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2600 kg/m3.

 Materiały budowlane

Beton zwykły - definicja

Beton zwykły jest to beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3 oraz nie większej niż 2600 kg/m3.

 Materiały budowlane

Beton lekki - definicja

Beton lekki jest to beton o gęstości w stanie suchym nie mniejszej niż 800 kg/m3 oraz nie większej niż 2000 kg/m3. Betony lekkie produkuje się, stosując w całości lub częściowo kruszywa lekkie.

 Materiały budowlane

Mieszanka betonowa - definicja

Mieszanka betonowa - to całkowicie wymieszane ze sobą wszystkie składniki betonu, będące jeszcze w stanie umożliwiającym zagęszczenie określoną metodą.

 Materiały budowlane

Beton stwardniały - definicja

Beton stwardniały jest to beton, który znajduje się w stanie stałym i osiągnął pewien poziom wytrzymałości.

 Materiały budowlane

Prefabrykowane elementy i wyroby betonowe - definicje

Zgodnie z normą PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność należy odróżniać element prefabrykowany od wyrobu prefabrykowanego.

 Materiały budowlane

Beton o wysokiej wytrzymałości - definicja

Beton o wysokiej wytrzymałości jest to beton o klasie wytrzymałości na ściskanie wyższej niż C50/60 (w przypadku betonów zwykłych i ciężkich) lub LC50/55 (w przypadku betonów lekkich).
 

 Materiały budowlane

Beton recepturowy - definicja

Beton recepturowy (beton o ustalonym składzie) jest to beton przygotowany według receptury, w której podane są jego skład i składniki.
W PN-EN 206+A2:2021-08, pkt. 3 określono, że: Beton recepturowy jest to beton, którego skład i składniki, jakie powinny być użyte, podano producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak określonym składzie.

 Materiały budowlane

Beton projektowany - definicja

Beton projektowany (beton o ustalonych właściwościach) jest to beton, którego wymagane właściwości i dodatkowe cechy są podane producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi właściwościami i dodatkowymi cechami.

 Materiały budowlane

Beton wytworzony na miejscu – definicja

Beton wytworzony na miejscu jest to beton wyprodukowany na placu budowy przez wykonawcę na jego własny użytek