Leksykon
144hasła
 Materiały budowlane

Dodatki do betonu - definicja

Dodatek do betonu jest to składnik dodawany do betonu w celu poprawy pewnych właściwości lub uzyskania specjalnych właściwości. Dodatek do betonu jest składnikiem nieorganicznym drobnoziarnistym.

 Materiały budowlane

Kruszywo budowlane

Kruszywo jest to naturalny, sztuczny, pochodzący z odzysku lub recyklingu ziarnisty składnik mineralny odpowiedni do stosowania do betonu. Kruszywo stanowi ok 75% objętości betonu i dlatego ma zasadniczy wpływ na wytrzymałość i trwałość betonu.

 Materiały budowlane

Woda w mieszance betonowej

Woda, jako trzeci, niezbędny składnik mieszanki betonowej, nazywana jest wodą zarobową. Woda zarobowa w przygotowaniu mieszanki betonowej jest niezbędna do procesu hydratacji cementu, a także do nadania jej odpowiedniej konsystencji i urabialności.

 Materiały budowlane

Beton ciężki - definicja

Beton ciężki jest to beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2600 kg/m3.

 Materiały budowlane

Beton zwykły - definicja

Beton zwykły jest to beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3 oraz nie większej niż 2600 kg/m3.

 Materiały budowlane

Beton lekki - definicja

Beton lekki jest to beton o gęstości w stanie suchym nie mniejszej niż 800 kg/m3 oraz nie większej niż 2000 kg/m3. Betony lekkie produkuje się, stosując w całości lub częściowo kruszywa lekkie.

 Materiały budowlane

Mieszanka betonowa - definicja

Mieszanka betonowa - to całkowicie wymieszane ze sobą wszystkie składniki betonu, będące jeszcze w stanie umożliwiającym zagęszczenie określoną metodą.

 Materiały budowlane

Beton stwardniały - definicja

Beton stwardniały jest to beton, który znajduje się w stanie stałym i osiągnął pewien poziom wytrzymałości.

 Materiały budowlane

Prefabrykowane elementy i wyroby betonowe

Zgodnie z normą PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność należy odróżniać element prefabrykowany od wyrobu prefabrykowanego.

 Materiały budowlane

Beton o wysokiej wytrzymałości - definicja

Beton o wysokiej wytrzymałości jest to beton o klasie wytrzymałości na ściskanie wyższej niż C50/60 (w przypadku betonów zwykłych i ciężkich) lub LC50/55 (w przypadku betonów lekkich).