Leksykon
141haseł
 Materiały budowlane

Domieszki do betonu - definicja

Domieszka do betonu jest to składnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub betonu stwardniałego. W masie betonowej domieszki stanowią małą ilość w stosunku do masy cementu. Zgodnie z definicją z PN-EN 934-2 domieszki nie przekraczają 5 % masy cementu.

 Materiały budowlane

Beton towarowy - definicja

Zgodnie z PN-EN 206 beton towarowy jest to beton dostarczony na budowę jako mieszanka betonowa przez osobę lub jednostkę, nie będącą wykonawcą robót betonowych. Beton towarowy osiąga projektowane właściwości, podane producentowi betonu przez wykonawcę robót betonowych w specyfikacji, po jego odpowiednim zagęszczeniu i pielęgnacji.

 Materiały budowlane

Rodzina betonów - definicja

Rodzina betonów jest to grupa betonów, dla których jest ustalona i udokumentowana wiarygodna zależność pomiędzy odpowiednimi właściwościami.

 Materiały budowlane

Beton

Beton jest to materiał budowlany produkowany ze spoiwa cementowego, kruszyw (zwykłych i lekkich oraz grubych i drobnych) i wody, może zawierać domieszki i dodatki oraz pigmenty barwiące, jak również inne zawarte w nich lub dodawane sukcesywnie w procesie wytwarzania materiały. Beton uzyskuje swe właściwości w wyniku hydratacji cementu.

 Materiały budowlane

Normowy beton recepturowy - definicja

Zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08 normowy beton recepturowy jest to beton recepturowy, którego skład jest podany w normie obowiązującej w miejscu stosowania betonu.

 Materiały budowlane

Metr sześcienny betonu

Metr sześcienny betonu jest to ilość mieszanki betonowej, która po zagęszczeniu, zgodnie z procedurą podaną w normie PN EN 12350-6 Badania mieszanki betonowej - Część 6: Gęstość, zajmuje objętość jednego metra sześciennego.

 Materiały budowlane

Zarób betonowy - definicja

Zarób (betonowy) jest to ilość mieszanki betonowej wyprodukowana w jednym cyklu operacyjnym betoniarki / mieszalnika lub ilość rozładowana w ciągu jednej minuty z betoniarki / mieszalnika o pracy ciągłej.

 Materiały budowlane

Dodatek do betonu - definicja

Dodatek do betonu jest to składnik dodawany do betonu w celu poprawy pewnych właściwości lub uzyskania specjalnych właściwości. Dodatek do betonu jest składnikiem nieorganicznym drobnoziarnistym.

 Materiały budowlane

Kruszywo

Kruszywo jest to naturalny, sztuczny, pochodzący z odzysku lub recyklingu ziarnisty składnik mineralny odpowiedni do stosowania do betonu. Kruszywo stanowi ok 75% objętości betonu i dlatego ma zasadniczy wpływ na wytrzymałość i trwałość betonu.

 Materiały budowlane

Woda w mieszance betonowej

Woda, jako trzeci, niezbędny składnik mieszanki betonowej, nazywana jest wodą zarobową. Woda zarobowa w przygotowaniu mieszanki betonowej jest niezbędna do procesu hydratacji cementu, a także do nadania jej odpowiedniej konsystencji i urabialności.