Leksykon
141haseł
 Materiały budowlane

Absorpcja wody przez elementy murowe

W deklaracji właściwości użytkowych (DoP) producenci elementów murowych mogą lub powinni (w zależności od zadeklarowanego zastosowania ich wyrobów) deklarować wielkość absorpcji. Absorpcja wody powinna być określana i deklarowana przez producenta dla tych wyrobów, które ze względu na zastosowanie są narażone na kontakt ze środowiskiem zewnętrznym w murach niezabezpieczonych (nieotynkowane ściany zewnętrzne, licowe ściany zewnętrzne), ale także w innych ścianach szczególnie narażonych na silne zawilgocenie.