Leksykon
142hasła
 Budowlane ABC

BHP podczas robót murarskich i tynkarskich

Wymagania odnośnie bhp podczas wykonywania robót murarskich i tynkarskich określone zostały Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

 Budowlane ABC

Operaty geodezyjne

Operaty geodezyjne wchodzą w skład dokumentacji budowy, zawierają dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, m.in. szkice tyczenia w terenie obiektów budowlanych, kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, operat z pomiarów ewentualnych przemieszczeń i odkształceń obiektu.