Leksykon
145haseł
 Budowlane ABC

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy

Pomieszczenia socjalne na budowie (szatnie, umywalnie, jadalnie) powinny spełniać wymagania bhp zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

 Budowlane ABC

Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne na terenie budowy – wymagania bhp

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.

 Budowlane ABC

Maszyny i inne urządzenia techniczne na terenie budowy

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

 Budowlane ABC

BHP podczas pracy na rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych

Wymagania bhp, jakie powinny być spełnione podczas pracy na rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

 Budowlane ABC

BHP podczas robót na wysokości

Wymagania bhp, jakie powinny być spełnione podczas wykonywania robót na wysokości określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

 Budowlane ABC

BHP przy robotach ziemnych

Wymagania bhp, jakie powinny być spełnione podczas wykonywania robót ziemnych określone zostały Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

 Budowlane ABC

BHP podczas robót impregnacyjnych i odgrzybieniowych

Wymagania bhp, jakie powinny być spełnione podczas wykonywania robót impregnacyjnych i odgrzybieniowych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

 Budowlane ABC

BHP podczas robót ciesielskich

Wymagania bhp, jakie powinny być spełnione podczas wykonywania robót ciesielskich określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

 Budowlane ABC

BHP podczas robót zbrojarskich

Wymagania bhp, jakie powinny być spełnione podczas wykonywania robót zbrojarskich określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

 Budowlane ABC

BHP podczas robót betoniarskich

Wymagania bhp, jakie powinny być spełnione podczas wykonywania robót betoniarskich określone zostały Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.