Leksykon

Beton wytworzony na miejscu – definicja

Beton wytworzony na miejscu jest to beton wyprodukowany na placu budowy przez wykonawcę na jego własny użytek

Wcześniej używana była definicja "beton wytworzony na budowie".

Zgodnie z PN-EN 206 pod określeniem miejsce (plac budowy) rozumie się obszar, na którym podejmowane są prace budowlane.

 


PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność


 

Normy i przepisy budowlane