Leksykon

Beton towarowy - definicja

Beton towarowy zgodnie z PN-EN 206 jest to beton dostarczony na budowę jako mieszanka betonowa przez osobę lub jednostkę, nie będącą wykonawcą robót betonowych. Beton towarowy osiąga projektowane właściwości, podane producentowi betonu przez wykonawcę robót betonowych w specyfikacji, po jego odpowiednim zagęszczeniu i pielęgnacji.

Zgodnie z PN-EN 206 betonem towarowym jest:

 

  • beton produkowany poza miejscem budowy - także przez wykonawcę robót betonowych;

lub

  • beton produkowany na miejscu budowy, ale nie przez wykonawcę robót betonowych.

 

 

Takie zdefiniowanie betonu towarowego ma zapewnić rozdzielenie etapu produkcji mieszanki betonowej od etapu wykonania konstrukcji betonowej. Jeżeli producentem betonu towarowego jest wykonawca robót betonowych, powinna być zapewniona niezależna kontrola jakości mieszanki betonowej w miejscu jej wytwarzania. W ten sposób zapewnia się niezależność kontroli produkcji betonu w wytwórni od kontroli na budowie. 

 

 


 

Normy i przepisy budowlane