Leksykon

Beton samozagęszczalny - definicja

Beton samozagęszczalny jest to beton, który pod własnym ciężarem rozpływa się i zagęszcza, wypełnia całe deskowanie wypełniając wszystkie przestrzenie wokół ułożonego zbrojenia, kanałów, otworów itp., a przy tym zachowuje jednorodność.


PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność


 

Normy i przepisy budowlane