Leksykon

Beton projektowany - definicja

Beton projektowany (beton o ustalonych właściwościach) jest to beton, którego wymagane właściwości i dodatkowe cechy są podane producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi właściwościami i dodatkowymi cechami.

Specyfikacja betonu projektowanego

 

Specyfikacja betonu projektowanego (przygotowanego według zamówienia właściwości) powinna zawierać:

 • klasę wytrzymałości na ściskanie,
 • klasy ekspozycji,
 • maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa,
 • klasę zawartości chlorków,
 • klasę gęstości lub założoną gęstość (beton lekki),
 • założoną gęstość (beton ciężki),
 • klasę konsystencji lub założoną wartość konsystencji.

 

Specyfikacja betonu projektowanego może zawierać dodatkowo:

 • specjalny rodzaj lub klasę cementu,
 • specjalny rodzaj lub markę kruszywa,
 • zawartość powietrza w świeżej mieszance betonowej,
 • temperaturę mieszanki,
 • rozwój wytrzymałości.

 


PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność


 

Normy i przepisy budowlane