Leksykon

Beton o wysokiej wytrzymałości - definicja

Beton o wysokiej wytrzymałości jest to beton o klasie wytrzymałości na ściskanie wyższej niż C50/60 (w przypadku betonów zwykłych i ciężkich) lub LC50/55 (w przypadku betonów lekkich).
 

Z normy PN-EN 206+A1:2016-12 (a także późniejszych norm PN-EN 206, które ją zastępowały) termin beton o wysokiej wytrzymałości został usunięty.

 


PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność


 

Normy i przepisy budowlane