Leksykon

Beton lekki - definicja

Beton lekki jest to beton o gęstości w stanie suchym nie mniejszej niż 800 kg/m3 oraz nie większej niż 2000 kg/m3. Betony lekkie produkuje się, stosując w całości lub częściowo kruszywa lekkie.

 


PN-EN 206-1:2013+A1:2016 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność - pkt. 3


 

Normy i przepisy budowlane