Leksykon

Beton komórkowy

Beton komórkowy jest to porowaty materiał budowlany wytwarzany z mieszaniny spoiwa hydraulicznego, najczęściej cementu i/lub wapna, czasami również gipsu oraz wypełnienia (kruszywa) w postaci drobno zmielonego piasku kwarcowego (lub innego materiału na bazie krzemionki) lub/i popiołów lotnych, z dodatkiem środka porotwórczego i wody.

Ta mieszanina (masa zarobowa) dojrzewa w odpowiednich warunkach hydrotermalnych. W procesie produkcyjnym mogą być również dodawane inne materiały i dodatki, a także wkładane zbrojenie.
Beton komórkowy nazywany był wcześniej gazobetonem.

 

Beton komórkowy – rodzaje

 

Betony komórkowe można podzielić według:

sposobu stworzenia odpowiednich warunków hydrotermalnych dla zapewnienia dojrzewania i twardnienia:

 • w autoklawach (zazwyczaj pod ciśnieniem 1,1 – 1,3 MPa i w temperaturze 180 – 190 ˚C), nazywane: autoklawizowany beton komórkowy (ABK),
 • poprzez naparzanie parą wodną pod ciśnieniem atmosferycznym, w normalnych warunkach atmosferycznych (betony wolno twardniejące w czasie 28 dni), nazywane: nieautoklawizowany beton komórkowy;
   

rodzaju zastosowanego kruszywa:

 • betony komórkowe piaskowe,

 • betony komórkowe popiołowe

 • betony komórkowe piaskowo-popiołowe;


sposobu wytwarzania porów w masie zarobowej:

 • gazobetony (pory powstają w wyniku reakcji chemicznej wydzielania się wodoru najczęściej na skutek dodania proszku lub pasty aluminiowej),

 • pianobetony (pory powstają poprzez wprowadzenie środka pianotwórczego) oraz pianogazobetony;

 

W Polsce produkowane i sprzedawane są betony komórkowe z kruszywem piaskowym utwardzane w autoklawach, pod nazwą: autoklawizowany beton komórkowy (ABK).
W latach wcześniejszych produkowano również duże ilości gazobetonów popiołowych, a także pianogazobetony.

 

Właściwości betonu komórkowego

 

Najważniejsze właściwości współczesnych autoklawizowanych betonów komórkowych:

 • gęstość objętościowa netto ≤ 1000 kg/m3;
 • wytrzymałość na ściskanie (elementów konstrukcyjnych) od 1,5 N/mmdo 8,0 N/mm2;
 • skurcz całkowity ≤ 0,4 mm/m;
 • reakcja na ogień: A1;
 • współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry,unit od 0,04 do 0,26 W/(m K);
 • współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ = 5/10;
 • ciepło właściwe 1,0 KJ/(kg K);
 • są odporne na cykliczne zamrażanie i odmrażanie

 

Z autoklawizowanego betonu komórkowego produkuje się wyroby niezbrojone: elementy murowe, szalunku traconego, stropowe itp. oraz płyty izolacyjne, a także wyroby zbrojone: belki nadprożowe, płyty ścienne, stropowe i dachowe oraz inne.
Zewnętrzne powierzchnie przegród z ABK narażonych na działanie wody i innych czynników atmosferycznych wykonuje się jako zabezpieczone.


 

Normy i przepisy budowlane